Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Glicerīna oksidēšana ar molekulāro skābekli komerciāla 3%Pd/Al2O3 katalizatora klātbutnē barbotāžas tipa reaktoros

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Glicerīna oksidēšana ar molekulāro skābekli komerciāla 3%Pd/Al2O3 katalizatora klātbutnē barbotāžas tipa reaktoros
Nosaukums angļu valodā Glycerol Oxidation by Molecular Oxygen in Presence of Commercial 3%Pd/Al2O3 Catalyst in Barbotage Reactors
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Olga Stepanova
Konstantīns Dubencovs
Svetlana Žižkuna
Svetlana Čornaja
Valdis Kampars
Atslēgas vārdi glicerīns, oksidēšana, molekulārais skābeklis, heterogēnā katalīze, sārmains ūdens šķīdums
Anotācija Pētīta glicerīna katalītiskā oksidēšana ar molekulāro skābekli heterogēna komerciāla katalizatora 3%Pd/Al2O3 klātbūtnē sārmainos ūdens šėīdumos barbotāžas tipa reaktoros. Oksidēšanas optimizēšanai veiktas vairākas eksperimentu sērijas, kurās mainīts skābekĜa parciālais spiediens no 0,21 līdz 1,00 atm; temperatūra robežās 323–333K; katalizatora koncentrācija: n(glicerīna)/n(Pd) no 300 līdz 400 mol/mol; nātrija hidroksīda koncentrācija no 0,7 līdz 1,5. Glicerīna sākumkoncentrācija uzturēta nemainīga – 0,3 M. Tika noteikts, ka glicerīnskābe un tartronskābe irprocesa pamatprodukti. Glicerīnskābes iznākums palielinās līdz ar O2 P un nātrija hidroksīda koncentrācijas palielināšanu. Nātrija hidroksīda koncentrācijas samazināšana no 1,5 līdz 0,7 M palielina tartronskābes iznākumu. Tika noteikti glicerīnskābes un tartronskābes selektīvas iegūšanas optimālie parametri.
Anotācija angļu valodā Catalytic oxidation of glycerol with molecular oxygen in presence of heterogeneous commercial 3%Pd/Al2O3 catalyst in alkaline water solutions in barbotage type reactors was studied. A number of experiment series were carried out for oxidation optimization. In these experiments the following parameters were varied: partial oxygen pressure from 0,21 to 1,00 atm; temperature from 323 K to 333 K, n(glycerol)/n(Pd) from 300 to 400; sodium hydroxide concentration from 0,7 to 1,5 M. Initial glycerol concentration was maintained constant and equals to 0,3 M. It was found that glyceric and tartronic acids were major products of the reaction. Glyceric acid’s yield was growing along with increase of O2 P and sodium hydroxide concentration. Tartronic acid’s yield was decreasing along with NaOH concentration increase. Optimal parameters for selective glyceric and tartronic acids formation were identified.
Atsauce Stepanova, O., Dubencovs, K., Žižkuna, S., Čornaja, S., Kampars, V. Glicerīna oksidēšana ar molekulāro skābekli komerciāla 3%Pd/Al2O3 katalizatora klātbutnē barbotāžas tipa reaktoros. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.20, 2009, 33.-42.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 7319