Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: "Click" Approach to Novel Type of Disaccharides

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā "Click" Approach to Novel Type of Disaccharides
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Jevgeņija Mackeviča
Vitālijs Rjabovs
Māris Turks
Atslēgas vārdi click chemistry, disaccharides
Anotācija Šajā rakstā apskatīta jauna tipa triazolu-cukuru dimēru sintēze
Atsauce Mackeviča, J., Rjabovs, V., Turks, M. "Click" Approach to Novel Type of Disaccharides. No: Organic Chemistry Conference: Proceedings of Scientific Conference, Lietuva, Kaunas, 21.-21. aprīlis, 2010. Kaunas: Kauno Technologijos Universitetas, 2010, 14.-14.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 7460