Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Comparison of Biphasic Calcium Phosphate Bioceramics Fabricated Using Different Techniques

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Comparison of Biphasic Calcium Phosphate Bioceramics Fabricated Using Different Techniques
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Neviena
Autori Kristīne Šalma-Ancāne
Zilgma Irbe
Dmitrijs Jakovļevs
Natālija Borodajenko
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi biomaterials, bioceramics, calcium phosphates, calcium phosphate ceramics, microstructure
Anotācija In this work three different preparation techniques of biphasic calcium phosphate bioceramics (consisting of both hydroxyapatite and β-tricalcium phosphate) are compared: sintering of synthetic calcium-deficient apatites, sintering of mechanical mixture of synthetic hydroxyapatite and apatitic tricalcium phosphate and sintering of mechanical mixture of synthetic HAp and calcium metaphosphate glass. Two different HAp/TCP phase ratios were investigated. Phase composition, microstructure, sintering properties and microporosity of obtained bioceramics were investigated. The open porosity of prepared BCP bioceramics is strongly influenced by phase composition and preparation technique. BCP bioceramics SBCP and MBCP have homogeneous microstructure, whereas GBCP has inhomogeneous inclusions of dense TCP. High content of hydroxyapatite (HAp) phase in MBCP and SBCP correlates with high microporosity.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.222.255
Hipersaite: http://www.scientific.net/AMR.222.255 
Atsauce Šalma-Ancāne, K., Irbe, Z., Jakovļevs, D., Borodajenko, N., Bērziņa-Cimdiņa, L. Comparison of Biphasic Calcium Phosphate Bioceramics Fabricated Using Different Techniques. Advanced Materials Research, 2011, Vol. 222, 255.-258.lpp. ISSN 1662-8985. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.222.255
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 7998