Daudzkritēriju analīzes metožu pielietošana tūrisma informācijas sistēmas
2006
Andrejs Romānovs

Aizstāvēšana
19.12.2006. 16:00, Transporta un sakaru instituta promocijas padome, Lomonosova iela 1, 4-II auditorija, Riga, Latvija

Zinātniskais vadītājs
Jurijs Merkurjevs

Recenzenti
Leonīds Novickis, Artis Teilāns, Andrzej Dzelinski

Darbs veltīts mūsdienu tūrisma aktuālas problēmas risināšanai, kas saistīta ar pāreju no stingri paketēta ceļojuma uz elastīgu individuālu ceļojumu. Problēmas risināšanai veikta teorētiskā pamatojuma un metodiskā nodrošinājuma izstrādāšana tūrisma informācijas sistēmas izveidei, kura no pazīstamām atšķiras ar daudzkritēriju analīzes metožu izmantošanu individuālā ceļojuma izvēlei. Darbā ir izpētītas daudzkritēriju analīzes metodes, veikta to klasifikācija un izvēlētas konkrētas metodes uzdevuma risināšanai, veikta izvēlēto metožu analīze un noskaidrotas metodoloģiskās atšķirības, kas noteic metožu izmantošanas iespējas. Izstrādāts uzdevuma modelis; noskaidrotas alternatīvu novērtēšanas metodes, izstrādāta risinājuma jutīguma pētīšanas metodika. Individuālā ceļojuma izvēles uzdevuma informācijas nodrošinājuma ⎯ reģionālās tūrisma informācijas sistēmas izstrādāšanai autors ir papildinājis informācijas sistēmu projektēšanas metodoloģiju ar jaunu sistēmu dekompozīcijas principu saskaņā ar informācijas tehnoloģiju realizācijas faktoriem, kas ir nepieciešams mūsdienās izstrādājamām publiskām informācijas sistēmām. Piedāvātā informācijas sistēmu projektēšanas metožu kompleksa klasifikācija vienkāršo projektēšanas metodes izvēli. Pētījumu rezultātu praktiskais pielietojums ir pierādīts ar individuālā ceļojuma uzdevuma risināšanu un risinājuma jutīguma pētījumu. Izstrādātā tūrisma informācijas sistēmas projektēšanas metodika ar elastīga individuālā ceļojuma izvēles mehānismu paplašina tūrisma informācijas sistēmas funkcionalitāti un veicina tūrisma uzņēmējdarbības konkurētspējas paaugstināšanu.


Atslēgas vārdi
Information System Development; Multi-Criteria Analysis Methods; Tourist Information System

Romānovs, Andrejs. Daudzkritēriju analīzes metožu pielietošana tūrisma informācijas sistēmas. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2006. 145 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196