Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Green and Red Laser Holographic Recording in Different Glassy Azocompounds

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Green and Red Laser Holographic Recording in Different Glassy Azocompounds
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori Andris Ozols
Valdis Kokars
Pēteris Augustovs
Kaspars Traskovskis
Ansis Maļeckis
Gundars Mežinskis
Artūrs Plūdons
Dmitrijs Saharovs
Atslēgas vārdi Molecular glasses, azobenzene derivatives, holographic gratings
Anotācija Holographic grating recording at 532 nm and 632.8 nm has been studied in five types of glassy molecular azocompound films. AFM and SEM measurements have been made. It was found that optimal azocompound structure depends on the recording wavelength, light polarization and readout mode. For the given sample recording efficiency depends not only on recording and readout wavelength but also on readout mode. Recording with p-polarized light is much more efficient than with s-polarized light. Introduction of Si atoms in organic glass molecules can improve the recording efficiency. Fast and slow recording mechanisms exist. Slow mechanism includes photoinduced mass transfer in both green and red light recording cases. Evidence of red light induced trans–cis photoisomerization is found. Other recording mechanisms also take place.
DOI: 10.1016/j.optmat.2010.01.022
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925346710000303 
Atsauce Ozols, A., Kokars, V., Augustovs, P., Traskovskis, K., Maļeckis, A., Mežinskis, G., Plūdons, A., Saharovs, D. Green and Red Laser Holographic Recording in Different Glassy Azocompounds. Optical Materials, 2010, Vol.32, Iss.8, 811.-817.lpp. ISSN 0925-3467. Pieejams: doi:10.1016/j.optmat.2010.01.022
ID 9048