Ar triazoliem konjugētu mono- un oligosaharīdu sintēze
51. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 2010
Jekaterina Rjabova, Vitālijs Rjabovs, Māris Turks

Aprakstīta dažādu cukuru-triazolu konjugātu sintēze


Atslēgas vārdi
monosaccharides, oligosaccharides, triazoles

Rjabova, J., Rjabovs, V., Turks, M. Ar triazoliem konjugētu mono- un oligosaharīdu sintēze. No: 51. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 23.-23. aprīlis, 2010. Rīga: RTU, 2010, 151.-151.lpp. ISBN 9789934101021.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196