Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Bruņu uzkabes sistēmas defektu analīze

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Bruņu uzkabes sistēmas defektu analīze
Nosaukums angļu valodā Defects Analysis of Load Bearing Armor Systems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Igors Šitvjenkins
Ausma Viļumsone
Iveta Ābele
Kristine Pinke
Hanna Torbicka
Atslēgas vārdi load bearing armor system, armor waistcoat, crowd control system, defect,
Anotācija Karavīra individuālās aizsardzības sistēmai ir liela loma viņa kaujas un izdzīvošanas spēju nodrošināšanā. Tāpēc šim ekipējumam jābūt mūsdienīgam un kara apstākļiem atbilstošam. Nedrīkst aizmirst par ekipējuma ērtumu, izturību, ilgmūžību un iespēju pielāgot to dažādu uzdevumu izpildei. Karavīra individuālās aizsardzības ekipējums ir vienota sistēma, kur katram elementam ir sava vieta un loma, kur katrs elements ir saskaņots ar pārējiem sistēmas elementiem. Jebkura veida militārais ekipējums vienmēr atrodas attīstības un pilnveidošanas stadijā. Apgādājot kareivjus ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, arvien jāseko līdzi jaunākajiem atklājumiem dažādās jomās. Nacionālo bruņoto spēku un Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki, kā arī speciālisti no ražotājrūpnīcas vērsuši uzmanību uz šobrīd Latvijas Republikas Nacionālajos bruņotajos spēkos izmantotās bruņu uzkabes sistēmas iespējamajiem trūkumiem un iespējām šo sistēmu pilnveidot. Pēc lietoto bruņu uzkabes sistēmu izpētes, ir analizēti atklātie defekti, kas radušies sistēmas lietošanas procesā, un izstrādāti ieteikumi šo defektu novēršanai un sistēmas elementu uzlabošanai. Šāds pētījums dod iespēju novērst daudzu defektu rašanos jau izstrādes un ražošanas procesā, pielietojot atbilstošākas tehnoloģijas un apstrādes metodes. Pētījuma rezultātā tiek vērsta uzmanība uz aplūkoto izstrādājumu raksturīgākajiem bojājumiem, šo pētījumu iespējams izmantot arī iespējamo trūkumu un vājo vietu novērtēšanai, veicot turpmākos bruņu uzkabes sistēmu iepirkumus. Ir izstrādāta metodoloģija bruņu uzkabes sistēmu bojājumu analīzei, ko var izmantot arī citu valstu aizsardzības un paramilitārās iestādes, kuru personālsastāvs lieto bruņu uzkabes sistēmas.
Anotācija angļu valodā The individual protection system of a combat soldier has great influence on his combat and surviving abilities. It means that this equipment has to be modern and suitable for war conditions. The comfort and durability of the equipment and ability to adjust the equipment to different missions must not be forgotten. The individual protection equipment of a combat soldier is an undivided system where each element has its meaning and place and where each element is connected with other elements of the system. Every kind of military equipment is always in the state of development and improvement. When equipping the soldiers, responsible persons must keep track of newest developments in different fields. The researchers of National Armed Forces of Latvia, Riga Technical University and manufacturer as well have brought their attention to load bearing armour system, currently used in National Armed Forces of Latvia. They have researched system’s possible imperfections and ways of developing the system. After studying the used load bearing armour systems, the acquired data have been analyzed and possible improvements have been suggested. Load bearing armour system shows great results of durability and vitality in long term wearing and keeping all quality data in acceptable level. The results of the research can be looked up and used for comparison when estimating new load bearing armour systems before purchasing will be compared with etalon used in mentioned research
Atsauce Šitvjenkins, I., Viļumsone, A., Ābele, I., Pinke, K., Torbicka, H. Bruņu uzkabes sistēmas defektu analīze. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.5, 2010, 56.-63.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 9632