Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Augstskolu didaktikas aktuālas problēmas Anita Lanka
2 Institucionālās izmaiņas un demokrātijas stabilitāte Latvijā Gunārs Ozolzīle
3 Izglītības finansēšanas sistēmas sociālie aspekti Ronalds Taraškevičs
4 Mācību - treniņa procesa plānošana svaru bumbu celšanā Alberts Bagojans, Jānis Muižnieks
5 Masu apziņas transformācijas tendences Latvijas sabiedrībā 20.gs. 90.gados Laila Girsova
6 Partiju sistēmas vājuma cēloņi Latvijā Uldis Augstkalns
7 Pedagoga ārējā tēla veidošanas problēmas mūsdienu augstskolā Zanda Lejniece
8 Personāla atlases un novērtēšanas psiholoģiskie aspekti Sandra Gudzuka
9 Profesiografiskā analīze: izmantošana un iespējas Valerijs Kuņickis
10 Sociālā realitāte un inovācijas morālē Andris Zvejnieks
Atrasti 10 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.