Information about Author
Name, Surname:

Ņina Mironova-Ulmane

Scientific Degree:

Habilitētais doktors

Publications
16 items found, displaying 1 to 10.
Vibrational Spectroscopy of MnO
(2016)
Ņina Mironova-Ulmane, A.F. Kuzmin, V. Skvortsova, G. Chikvaidze, M. Pars, I. Sildos, Antonija Dindune, Jānis Grabis
Full-text conference paper published in other conference proceedings

Projects
2 items found, displaying 1 to 2.
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei
Materiālu tehnoloģija
Ralfs Meždreijs