RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname M. Maiorov

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Magnetite Nanoparticles Prepared by Spark Erosion Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2016 M. Maiorov, E. Blums, G. Kronkalns, Māra Lubāne
Preparation and Properties of Platinum Coated Magnetite Nanoparticles Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2014 G. Kronkalns, M. Maiorov, Vera Serga, A. Cvetkovs, Aija Krūmiņa, D. Karashanova
Production of CeO2/NiO and CeO2/NiO-Pt Nanocomposites by EPM Raksts konferenču tēžu krājumā 2015 Vera Serga, Aija Krūmiņa, Svetlana Čornaja, J. Kunakovs, M. Maiorov
Production of High-Dispersed Palladium Particles on α-Al2O3 Nanoporous Microgranules by the Extractive-Pyrolytic Method Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2013 V. Serga, L. Kulikova, A. Krūmiņa, Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, M. Maiorov
Synthesis and Properties of Magnetic Iron Oxide/Platinum Nanocomposites Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Vera Serga, M. Maiorov, L. Kulikova, Aija Krūmiņa, D. Karashanova
Synthesis and Vibration Spectroscopy of Nano-Sized Manganese Oxides Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2018 Ņina Mironova-Ulmane, A. Kuzmin, V. Skvortsova, G. Chikvaidze, I. Sildos, Jānis Grabis, Dzidra Jankoviča, Antonija Dindune, M. Maiorov
The Advanced Kroll Process for Titanium Morphology Improvement Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2019 E. Blumbergs, Vera Serga, M. Maiorov, Aija Krūmiņa, E. Platacis
The Synthesis and Characterization of Nickel and Cobalt Ferrite Nanopowders and It Composites with Polycarbonate Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Māris Kodols, I. Zālīte, G. Heidemane, J. Grabis, M. Maiorov, Jānis Zicāns
8 items found, displaying all items.