RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname D. Karashanova

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Noble Metals-Oxide Nanocomposites: Preparation, Characteristics Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 E. Palčevskis, Vera Serga, L. Kuļikova, A. Cvetkovs, D. Karashanova
Preparation and Properties of Noble Metal/Magnetite Composite Nanoparticles Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2014 G. Kronkalns, M.M. Maiorov, Vera Serga, Aija Krūmiņa, D. Karashanova
Preparation and Properties of Platinum Coated Magnetite Nanoparticles Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2014 G. Kronkalns, M. Maiorov, Vera Serga, A. Cvetkovs, Aija Krūmiņa, D. Karashanova
Production of Glycolic Acid from Glycerol Using Novel Fine-Disperse Platinum Catalysts Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Elīna Sproģe, Svetlana Čornaja, Konstantīns Dubencovs, Valdis Kampars, L. Kulikova, Vera Serga, D. Karashanova
Synthesis and Properties of Magnetic Iron Oxide/Platinum Nanocomposites Raksts konferenču tēžu krājumā 2014 Vera Serga, M. Maiorov, L. Kulikova, Aija Krūmiņa, D. Karashanova
Synthesis and Study of Au/TiO2 and Au/CeO2 Nanocomposites for Their Physical Properties and Catalytic Activity Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Svetlana Čornaja, Svetlana Žižkuna, Dzidra Jankoviča, D. Karashanova, Konstantīns Dubencovs, Olga Stepanova, Valdis Kampars, Gita Poikāne
6 items found, displaying all items.