RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname S Mandal

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Silk Microfiber Reinforced Calcium Phosphate Bone Cements for Local Drug Delivery Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos 2015 Dagnija Loča, Jānis Ločs, S Mandal, Anastasija Smirnova, Marina Putniņa, Zilgma Irbe, Līga Bērziņa-Cimdiņa
One item found.