RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname S Mandal

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Silk Microfiber Reinforced Calcium Phosphate Bone Cements for Local Drug Delivery Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Dagnija Loča, Jānis Ločs, S Mandal, Anastasija Smirnova, Marina Putniņa, Zilgma Irbe, Līga Bērziņa-Cimdiņa
One item found.