Information about Author
Name, Surname:

Edvīns Daukšta

Department:

(14500) Tehniskās fizikas institūts

Scientific Degree:

Doktors

Field of research:

2. Engineering and technology

Sub-field of research:

2.5 Materials engineering

Research interests:

E-mail:

edvins.dauksta(at)edu.rtu.lv

Hyperlink: http://www.mendeley.com/profiles/edvins-dauksta
Publications
103 items found, displaying 1 to 10.
Enhancement of Resistivity of CdZnTe Crystal by Laser Radiation
(2015)
Artūrs Medvids, Aleksandrs Mičko, Edvīns Daukšta
Publication (anonimusly reviewed) in a journal with an international editorial board indexed in other databases

Projects
9 items found, displaying 1 to 9.
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Gaismas, X- un y- staru detektora izgatavošana ar aizliegtas zonas (varizons) gradientu pielietojot lāzera starojumu
Materiālu tehnoloģija
Aleksandrs Mičko
INOVATĪVU FUNKCIONĀLO MATERIĀLU UN NANOMATERIĀLU IZSTRĀDE IZMANTOŠANAI VIDI KONTROLĒJOŠĀS TEHNOLOĢIJĀS
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Māris Knite
Lādiņa nesēju ierosināšana un pārnese organiskajās-neorganiskajās hibrīdajās nanostruktūrās gaismas savākšanai
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Madara Saulesleja
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Nanostruktūras veidošana uz monokristāliska SiGe virsmas ar lāzera starojumu un to optisko īpašību pētīšana
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Artūrs Medvids
NANOSTRUKTURĒTI CdTe SAULES ELEMENTI
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Artūrs Medvids
Pētnieciskā un tehnoloģiskā potenciāla attīstība jaunu nanostrukturētu materiālu un saistīto pielietojumu izstrādei
Citi
Valdis Kampars
Tehniskās fizikas institūts (34-14500-N7049.5)
Citi
Māris Knite