Information about Author
Name, Surname:

Santa Lagzdiņa

E-mail:

santa.lagzdina(at)rtu.lv

Publications
16 items found, displaying 1 to 10.
Porous Ceramics from Al2O3 Nanopowders
(2020)
Ilmārs Zālīte, Līga Orlova, Santa Lagzdiņa, Dzintra Ārija Rašmane
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
7 items found, displaying 1 to 7.
AUGSTAS EFEKTIVITĀTES NANOBETONI
Būvniecība un arhitektūra
Aleksandrs Korjakins
Inovatīvu zemtemperatūras kompozītmateriālu izstrāde no vietējām minerālajām izejvielām
Materiālu tehnoloģija
Linda Krāģe
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgspējīga izmantošana-jauni produkti un tehnoloģijas. Projekts Nr.4 Zemes dzīļu resursu izpēte dabisko izejvielu dažādošanai un jaunu tehnoloģiju izstrādei (GEO) (Y8101)
Citi
Ruta Švinka
Minerāli un sintētiski nanopulveri porainas keramikas iegūšanai un keramikas materiālu modificēšanai
Citi
Ruta Švinka
Silikātu materiālu institūts (34-14100-N7049.4)
Citi
Gundars Mežinskis
Synthesis of Fe3O4 nanoflakes by using simple modified co-precipitation method
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Andris Šutka