RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Erling Moxnes

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Building-Up a System Dynamics Model for Transforming the Latvian Energy Market in Environmentally Sound Direction Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Ilze Dzene, Francesco Romagnoli, Aiga Barisa, Dagnija Blumberga, Andra Blumberga, Pål Davidsen, Erling Moxnes
Residential Energy Efficiency Policy in Latvia Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Andra Blumberga, Gatis Žogla, Pal I. Davidsen, Erling Moxnes
Systemdinamic for Environmental Engeneering Students Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2010 Andra Blumberga, Dagnija Blumberga, Gatis Bažbauers, Pål Davidsen, Erling Moxnes, Ilze Dzene, Aiga Barisa, Gatis Žogla, Elīna Dāce, Alise Ozarska
Integration of System Thinking in Environmental Policy Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2010 Andra Blumberga, Dagnija Blumberga, Gatis Bažbauers, Elīna Dāce, Alise Ozarska, Gatis Žogla, Erling Moxnes, Pal I. Davidsen
System Dynamic Analysis for Development of Renewable Energy Resources in Country Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Dagnija Blumberga, Ilze Dzene, Marika Rošā, Pål Davidsen, Erling Moxnes
System Dynamics for Environmental Engineering Students Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2011 Andra Blumberga, Dagnija Blumberga, Gatis Bažbauers, Pål Davidsen, Erling Moxnes, Ilze Dzene, Aiga Barisa, Gatis Žogla, Elīna Dāce, Alise Ozarska
The Use of System Dynamics Approach for Assessing the Impacts of Policy Measures and Strategies on Wood Energy Market Development in Latvia Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Francesco Romagnoli, Ilze Dzene, Aiga Barisa, Dagnija Blumberga, Andra Blumberga, Pål Davidsen, Erling Moxnes
7 items found, displaying all items.