RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Leonards Budņiks
Department (22701) Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Research interests socialie tīkli, MVU, uzņēmumu tikli
E-mail Leonards.Budniks@rtu.lv
expert.uri www.ievf.rtu.lv/budniks

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Cloud Service Providers’ Competitiveness – the Case of Latvia Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2014 Leonards Budņiks, Konstantins Didenko
Formatting and Style Guidelines for Study and Graduate Papers Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.) 2017 Inga Lapiņa, Marina Platonova, Leonards Budņiks, Kristīne Fedotova, Konstantins Kozlovskis, Tatjana Smirnova, Deniss Ščeulovs, Igors Tipāns
An Analysis of Pension Funds Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Leonards Budņiks, Konstantins Kozlovskis
SME Management Decision-Making Problems in Changing Market Conditions, Latvian Experience Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2012 Leonards Budņiks, Konstantins Didenko
Formatting and Style Guidelines for Study and Graduate Papers (in Latvian) Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.) 2016 Inga Lapiņa, Daira Aramina, Leonards Budņiks, Tatjana Celmiņa, Kristīne Fedotova, Krista Griķe, Liene Ivanova, Līga Kamola, Konstantins Kozlovskis, Nadežda Semjonova, Inese Vilcāne
Modelling Wholesale Business Environment – Problems and Solutions Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2011 Leonards Budņiks, Konstantins Didenko
Use of the Internet Portals to Support Small Business Enterprises in Latvia Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Leonards Budņiks, Konstantins Didenko
7 items found, displaying all items.

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Enerģētikas institūts (34-11200-DOK.EI) 11200 Antans Sauļus Sauhats
Inovāciju ekonomisko pētījumu centrs (34-22703-I1873) 22703 Elīna Gaile-Sarkane
Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra (34-22701-RSFF.IUVK) 22701 Jana Eriņa
MVU koučings: 5 PUNKTU treniņprogramma Uzņēmējdarbības veicināšana 22700 Elīna Gaile-Sarkane
Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departaments (12-01R00-Uzņēmējdarbība) 01R00 Jana Eriņa
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-L8438) Komunālā saimniecība 24601 Jānis Rubulis