Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Atis Vallis

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Evaluation of Transition to Updated Regional Q-Geoid Model Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2018 Jānis Kaminskis, Atis Vallis, Iveta Stāmure, Mārtiņš Reiniks, Ineta Geipele, Namejs Zeltiņš
Kvaziģeoīda reģionālā modeļa pilnveidošanas procesa novērtējums Latvijā Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2019 Jānis Kaminskis, Atis Vallis, Ineta Geipele, Iveta Stāmure, Mārtiņš Reiniks, Una Krutova
Latvijas Republikas pirmās klases ģeodēziskā tīkla mērījumu analīze Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Atis Vallis, Jānis Kaminskis, Māris Knoks
Atrasti 3 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.