Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Jēkabs Trušiņš

Zinātniskais grāds:

Habilitētais doktors

E-pasts:

trusins(at)gmail.com

Publikācijas
Atrasti 20 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Sustainable Development Strategy of Multilevel Spatial System
(2011)
Jēkabs Trušiņš
Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Strategic Sustainable Development Vision of Kurzeme Region
(2011)
Jēkabs Trušiņš
Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Ilgtspējīga telpiskā attīstība
(2010)
Jēkabs Trušiņš
Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā

Projekti
Atrasti 7 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 7.
Eiropas jūras ietekme uz teritorijas attīstību - SEASEU
Pilsētas attīstība un plānošana
Inese Trušiņa
Geofizisko faktoru ietekme uz demografiskiem procesiem un cilveka dzives vides telpisko organizaciju
Pilsētas attīstība un plānošana
Jēkabs Trušiņš
Imitācijas modeļu pielietošanas iespējas telpiskās plānošanas apmācībā un praksē
Būvniecība un arhitektūra
Jēkabs Trušiņš
Integrēta intelektuāla platforma pārrobežu vides un tehnogēno sistēmu monitoringam
Informācijas tehnoloģijas
Jurijs Merkurjevs
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Pilsētplānošanas tālākizglītības programmu izstrādāšana un aprobācija Rīgas Tehniskajā universitātē
Izglītība
Jēkabs Trušiņš
Telpiskās plānošanas un ilgtspējīgās attīstibas petījumu centra izveidošana Kurzemē.
Pilsētas attīstība un plānošana
Jēkabs Trušiņš