Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Arnis Lektauers

Struktūrvienība:

(12111) Modelēšanas un imitācijas katedra

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

Arnis.Lektauers(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-1294-7045
Publikācijas
Atrasti 53 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Digitālais dvīnis Ogres upei
(2022)
Arnis Lektauers
Publikācija internetā
The Information Technologies in the Control Mechanism of Medical Processes
(2020)
Edgars Sultanovs, Jūlija Strebko, Andrejs Romānovs, Arnis Lektauers
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
An Application of Graphics Processing Units to Geosimulation of Collective Crowd Behaviour
(2017)
Jānis Cjoskāns, Arnis Lektauers
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
System Dynamics Framework for Sustainable Development Analysis of Local Governments
(2015)
Arnis Lektauers
Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos

Projekti
Atrasti 18 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 18.
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu ieplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā
Vides aizsardzība
Vineta Fortiņa
Grafisko procesoru bāzēta pieeja liela mēroga sabiedriskā transporta sistēmu augstas veiktspējas imitācijas modelēšanai un vizualizācijai
Informācijas tehnoloģijas
Arnis Lektauers
Imitācijas modeļu pielietošanas iespējas telpiskās plānošanas apmācībā un praksē
Būvniecība un arhitektūra
Jēkabs Trušiņš
Integrēta intelektuāla platforma pārrobežu vides un tehnogēno sistēmu monitoringam
Informācijas tehnoloģijas
Jurijs Merkurjevs
Loģistikas RFID tehnoloģiju apmācības un pētījumu laboratorijas izveidošana
Informācijas tehnoloģijas
Arnis Lektauers
Mākslīgājā intelektā un simulācijās balstīta inženier-superskaitļošana.
Informācijas tehnoloģijas
Lauris Cikovskis
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Modelēšanas un imitācijas katedra (34-12111-N7046.7.1)
Jurijs Merkurjevs
Mūsdienu informācijas sistēmas pilsētvides reģenerācijā
Pilsētas attīstība un plānošana
Sandra Treija
Nacionālie kompetences centri EuroHPC ietvaros
Informācijas tehnoloģijas
Ilmārs Slaidiņš
Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem
Informācijas tehnoloģijas
Jānis Grabis
Praktiski orientētas, uz studentiem vērstas izglītības attīstība kiberfizikālo sistēmu modelēšanas jomā
Izglītība
Anatolijs Zabašta
Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība
Citi
Dace Paule
Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana
Izglītība
Gundars Alksnis
RTU studiju programmas „Informācijas tehnoloģija” restrukturizācija un integrācija Eiropas izglītības telpā
Izglītība
Ģirts Vulfs
Sabiedriskā transporta maršruta tīkla optimizācijas iespējas Vidzemē, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju iespējas
Informācijas tehnoloģijas
Arnis Lektauers
Telpiskās plānošanas un ilgtspējīgās attīstibas petījumu centra izveidošana Kurzemē.
Pilsētas attīstība un plānošana
Jēkabs Trušiņš