Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Andrejs Zviedris
label.academicTitle Doktors
E-pasts Andrejs.Zviedris@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0002-4921-8145

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Asinhrono dzinēju pārejas procesu parametru noteikšana no katalogu datiem Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2002 Jūlija Maksimkina, Andrejs Zviedris, Anatolijs Mahņitko
Basic Statements of Research and Magnetic Field of Axial Excitation Inductor Generator Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2011 Igors Stroganovs, Andrejs Zviedris
Choise of the Geometrical Shape of Salient Pole Synchronous Machines to Synthesize the Magnetic Field Third Harmonic = Sinhrono mašīnu izvirzīto polu ģeometrisko izmēru izvēle trešās harmonikas magnētiskā lauka sintēzei Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2006 Andrejs Podgornovs, Andrejs Zviedris
Cистема алгоритмов для расчета параметров асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2004 Jūlija Maksimkina, Andrejs Zviedris
Determination and Analysis of Synchronous Motor’s Parameters Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2009 Aleksandrs Mesņajevs, Andrejs Zviedris
Determination of Self-Excitation Characteristics of Syncronous Motors for Exitation System Using the Third Harmonic of a Magnetic Field = Sinhrono dzinēju pašierosmes raksturlielumu noteikšana ierosmes sitēmai ar magnētiskā lauka trešo harmoniku Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2005 Andrejs Podgornovs, Nataļja Roldugina, Andrejs Zviedris
Determination of Synchronous Machine’s Characteristics Based on the Results of the Mathematical Modelling of the Magnetic Field Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2011 Aleksandrs Mesņajevs, Andrejs Zviedris, Andrejs Podgornovs
Determination of Synchronous Machine’s Parameters Steady State from Results of Magnetic Field’s Mathematical Simulation Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Aleksandrs Mesņajevs, Andrejs Zviedris, Andrejs Podgornovs
Elektroenerģētikas komerctermini Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2003 Kārlis Timmermanis, Andrejs Zviedris, Sandis Jermuts, Arnis Staltmanis, Valentīna Skujiņa
Elektroenerģētikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. 3.daļa Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2004 Kārlis Timmermanis, Andrejs Zviedris, Sandis Jermuts, Arnis Staltmanis, Valentīna Skujiņa
Atrasti 26 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2,3 [Nākamā/Pēdējā]

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
Matemātiskās modelēšanas izmantošana speciālas nozīmes sinhrono mašīnu magnētisko sistēmu izpētē un optimizācijā 2012 Aleksandrs Mesņajevs
Atrasts viens ieraksts.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Dzelzceļa pasažieru vagona elektroapgādes efektivitātes un konkurētspējas uzlabošana Enerģētika 11213 Edmunds Kamoliņš
Elektrisko mašīnu un aparātu katedra (34-11213-N7048.13) Citi 11213 Jānis Dirba