Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

E. Platacis

Publikācijas
Atrasti 6 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 6.
Cadmium Recovery from Spent Ni-Cd Batteries: A Brief Review
(2021)
Ervīns Blumbergs, Vera Serga, E. Platacis, M. Maiorov, Andrejs Šiškins
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Titanium Production by Magnesium Thermal Reduction in the Electroslag Process
(2019)
E. Platacis, Imants Kaldre, Ervīns Blumbergs, L. Goldšteins, Vera Serga
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
The Advanced Kroll Process for Titanium Morphology Improvement
(2019)
E. Blumbergs, Vera Serga, M. Maiorov, Aija Krūmiņa, E. Platacis
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Electroslag Process for Better Titanium Deposition Morphology
(2018)
E. Platacis, Imants Kaldre, Ervīns Blumbergs, Vera Serga
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS