Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Kalvis Kravalis

Struktūrvienība:

(25604) Mašīnbūves un mehatronikas katedra

Zinātniskais grāds:

Doktors

Publikācijas
Atrasti 37 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Development of a Hybrid Electron Accelerator System for the Treatment of Marine Diesel Exhaust Gases
(2020)
Toms Torims, Guntis Pikurs, Kalvis Kravalis, Aija Rūse, Andrzej Chmielewski, Andrzej Pawelec, Zbigniew Zimek, Goesta Mattausch, Maurizio Vretenar
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Ferrous Yoke Construction Influence on Permanent Magnets Pump Efficiency
(2014)
I. Bucenieks, Kalvis Kravalis, R. Nikoluskins
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Design of Internally Cooled Tools for Dry Cutting
(2014)
Artis Kromanis, Guntis Pikurs, Gatis Muižnieks, Kalvis Kravalis, Viktors Gutakovskis
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS

Projekti
Atrasti 7 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 7.
Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju teh.centrs (21-04091-TT/2017)
Toms Torims
Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju teh.centrs (32-04091-TT/2017)
Toms Torims
Augstas enerģijas daļiņu fizikas un paātrinātāju teh.centrs (34-04091-TT/2017)
Toms Torims
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Hibrīda elektronu akseleratoru sistēmas izstrāde ūdens dīzeļa dzinēju izplūdes gāzu attīrīšanai
RTU pētniecības
Toms Torims
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana
Citi
Inga Misiņa