Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Atmosphere Control by Chemoresistive Polymer Composites

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Atmosphere Control by Chemoresistive Polymer Composites
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Gita Šakale
Māris Knite
Marika Novada
Elīna Liepa
Santa Stepiņa
Velta Tupureina
Atslēgas vārdi Chemoresistive composite, Volatile organic compounds, Carbon nanoparticles
Anotācija This work reports about polymer-nanostructured carbon composite (PNCC) and it possible application for relative humidity registration and volatile organic compound (VOC) detection in the air. PNCC have been produced using high structured carbon black (HSCB) nanoparticles and polyisoprene (PI), ethylenevinylacetate (EVA) copolymer, polyvinylacetate (PVAc), polyethylene glycol (PEG) and polyvinylalcohol (PVA). Matrix material for composite production has been selected with respect to desired analyte to bee tested. Composites show selective response to particular species of analytes vapour. It has been found that humidity sensing mechanism changes from proton conductivity to electron tunnelling by addition of HSCB to PVA matrix. Plasticizer effect on PVAc-NCC ethanol vapour sensitivity has been evaluated.
DOI: 10.5220/0003544603700375
Hipersaite: http://www.scitepress.org/Portal/PublicationsDetail.aspx?ID=vYxwYthtS9U=&t=1 
Atsauce Šakale, G., Knite, M., Novada, M., Liepa, E., Stepiņa, S., Tupureina, V. Atmosphere Control by Chemoresistive Polymer Composites. No: Proceedings of the 8th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2011). Vol.1, Nīderlande, Noordwijkerhout, 28.-31. jūlijs, 2011. [S.l.]: SciTePress, 2011, 370.-375.lpp. ISBN 978-989-8425-74-4. Pieejams: doi:10.5220/0003544603700375
ID 10554