Biodīzeļdegvielas sintēze no rapšu eļļas
Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress: sekcija "Tehniskās zinātnes”: tēžu krājums 2011
Valdis Kampars, Svetlana Čornaja, Svetlana Žižkuna, Modris Jānis Roze, Aivars Blūms, Miķelis Svilans, Jānis Millers, Kristaps Māliņš, Rūta Kampare, Nataļja Kiričenko, Tatjana Rusakova, Zane Ābelniece, Kristīne Lazdoviča, O. Liepa, E. Golubeva, Jānis Brinks, Konstantīns Dubencovs, Raimonds Mūrnieks, O. Muravjova

-


Atslēgas vārdi
-

Kampars, V., Čornaja, S., Žižkuna, S., Roze, M., Blūms, A., Svilans, M., Millers, J., Māliņš, K., Kampare, R., Kiričenko, N., Rusakova, T., Šustere, Z., Lazdoviča, K., Liepa, O., Golubeva, E., Brinks, J., Dubencovs, K., Mūrnieks, R., Muravjova, O. Biodīzeļdegvielas sintēze no rapšu eļļas. No: Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress: sekcija "Tehniskās zinātnes”: tēžu krājums, Latvija, Rīga, 24.-27. oktobris, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 96.-96.lpp. ISBN 9789934102271.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196