Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Bone Regenerative Potential after HAP Implantation in to Maxillary Sinus Using Immunohistochemistry

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Bone Regenerative Potential after HAP Implantation in to Maxillary Sinus Using Immunohistochemistry
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ģirts Šalms
Ilze Šalma
Māra Pilmane
Andrejs Skaģers
Jānis Ločs
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi sinus lift, bone biopsies, immunohistochemical investigation
Anotācija Bone morphological and immunohistochemical investigation were used to evaluate bone quality before implantation and after bone regeneration
DOI: 10.1002/term.1586
Atsauce Šalms, Ģ., Šalma, I., pilmane, M., Skaģers, A., Ločs, J., Bērziņa-Cimdiņa, L. Bone Regenerative Potential after HAP Implantation in to Maxillary Sinus Using Immunohistochemistry. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2012, Vol.6, Supp.1, 10.-10.lpp. e-ISSN 1932-7005. ISSN 1932-6254. Pieejams: doi:10.1002/term.1586
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 14580