Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Atbilstības novērtēšana: Ūdens patēriņa uzskaites metodes

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Atbilstības novērtēšana: Ūdens patēriņa uzskaites metodes
Nosaukums angļu valodā Conformity Assessment: Billng Methods for Water Consumption
Pētniecības nozare Vadībzinātne
Pētniecības apakšnozare  Uzņēmējdarbības vadība
Autori Raimonda Liepiņa
Jānis Mazais
Inga Lapiņa
Atslēgas vārdi conformity assessment, water meter, public utilities services
Anotācija Pētījuma mērķis ir veikt ūdens patēriņa uzskaites metožu novērtēšanu un salīdzināšanu. Izmantotās pētījuma metodes: ūdens patēriņa uzskaites metožu priekšrocību un trūkumu izvērtējums un savstarpējais salīdzinājums. Pētījuma ietvaros veikts triju ūdens patēriņa uzskaites metožu novērtējums: uzskaite atbilstoši kopumā patērētajam ūdens daudzumam; uzskaite atbilstoši ūdens patēriņa skaitītāja rādījumam; uzskaite atbilstoši priekšapmaksas ūdens patēriņa skaitītājam. Pētījuma rezultātā secināts, ka patērētājiem izdevīgāk veikt uzskaiti, izmantojot ūdens patēriņa skaitītājus.
Anotācija angļu valodā The aim of the paper is to show innovative approach in the field of conformity assessment through aspects of public utilities services. Main methods used for the research are analysis and comparison of methods used in the field of public utilities services. The article examines three water consumption recording and calculation methods: billing based on the calculation of the water consumed, billing based on water meter readings and payments using prepaid water meters.
Atsauce Liepiņa, R., Mazais, J., Lapiņa, I. Atbilstības novērtēšana: Ūdens patēriņa uzskaites metodes. No: Riga Technical University 53rd International Scientific Conference: Dedicated to the 150th Anniversary and the 1st Congress of World Engineers and Riga Polytechnical Institute / RTU Alumni: Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2012): Proceedings CD, Latvija, Rīga, 10.-12. oktobris, 2012. Rīga: RTU, 2012, 1.-7.lpp. ISBN 978-9934-10-355-1.
ID 15099