Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Audu reakcijas ap dažādiem biomateriāliem pēc dažāda implantācijas laika un pēc biomateriālu/cilmes šūnu implantācijas

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Audu reakcijas ap dažādiem biomateriāliem pēc dažāda implantācijas laika un pēc biomateriālu/cilmes šūnu implantācijas
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Māra Pilmane
Ģirts Šalms
Ilze Šalma
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Dagnija Loča
Jānis Ločs
Inese Čakstiņa
Andrejs Skaģers
Atslēgas vārdi -
Anotācija Klīniskajā implantoloģijā aktuāls ir hidroksilapatīts (Hap), bet būtiskas ir arī tā variācijas, rūpnieciskie materiāli un induktori, kas veicina biosaderību. Spēcīgi induktori ir cilmes šūnas un asins ingredienti. Mūsu mērķis bija eksperimenta dzīvnieku audu atbildes reakciju analīze dažādos laika posmos pēc dažādu biomateriālu implantācijas un pēc dažādu induktoru lietošanas
Anotācija angļu valodā -
Hipersaite: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=1 
Atsauce pilmane, M., Šalms, Ģ., Šalma, I., Bērziņa-Cimdiņa, L., Loča, D., Ločs, J., Čakstiņa, I., Skaģers, A. Audu reakcijas ap dažādiem biomateriāliem pēc dažāda implantācijas laika un pēc biomateriālu/cilmes šūnu implantācijas. No: Latvijas Ārstu kongresa tēžu krājums, Latvija, Rīga, 19.-21. septembris, 2013. Rīga: 2013, 1.-1.lpp.
Pilnais teksts
ID 17377