Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Application of Chemiresistive Polymer Films in Air Quality Control

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Application of Chemiresistive Polymer Films in Air Quality Control
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Gita Šakale
Māris Knite
Igors Klemenoks
Santa Stepiņa
Sandra Guzlēna
Atslēgas vārdi VOC (volatile organic compounds) sensors, polymer-nanostructured carbon composites
Anotācija It is already a well known fact that indoor air quality (AQ) directly affects human productivity, possibility to concentrate and to perform physical activities in short term, but in long-term it can be a reason for serious illnesses like asthma. AQ control is essential at public places like office buildings and educational institutions, where main air pollutants can be CO2, VOC, particulate matter etc. Looking at the public media resources this year in Latvia two cases have been reported related to indoor AQ.
Hipersaite: http://www.eunetair.it/cost/meetings/docIstanbul/Booklet_Istanbul-Meeting.pdf 
Atsauce Šakale, G., Knite, M., Klemenoks, I., Stepiņa, S., Guzlēna, S. Application of Chemiresistive Polymer Films in Air Quality Control. No: Third Scientific Meeting “Working Groups and Management Committee” ”: Booklet, Turcija, Istanbul, 3.-5. decembris, 2014. Istanbul: 2014, 43.-43.lpp.
Pilnais teksts
ID 25937