Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Amorphous Purine-Azole Conjugates and Their Photophysical Properties

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Amorphous Purine-Azole Conjugates and Their Photophysical Properties
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Armands Sebris
Irina Novosjolova
Kaspars Traskovskis
Māris Turks
Atslēgas vārdi Fluorescent purines; amorphousing groups; carbazole moieties
Anotācija Synthesis of fluorescent purine-azole conjugates for materials science application is described. N(9) position is functionalized either with trityl moieties to enhance amorphous properties or with carbazole moieties to increase hole transfer capabilities. Various electron donating and electron withdrawing groups were tested for their impact on target compound quantum yields.
Atsauce Sebris, A., Novosjolova, I., Traskovskis, K., Turks, M. Amorphous Purine-Azole Conjugates and Their Photophysical Properties. No: 21st European Symposium on Organic Chemistry Poster Abstracts, Austrija, Vienna, 14.-18. jūlijs, 2019. Vienna: 2019, 290.-290.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 29378