Vērtējums par hidroloģiskajiem, hidroģeoloģiskajiem un inženierģeoloģiskajiem apstākļiem meža meliorācijas sistēmai “Zāmeļu-Tīsu mežs” un tai piegulošajai teritorijai : pārskats
2019
Aivars Spalviņš, Inta Lāce, Kaspars Krauklis, Viesturs Šķibelis, Irīna Eglīte, Antons Mačāns

Pārskatā iekļauti rezultāti, kas iegūti Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Vides modelēšanas centrā, īstenojot 2019. gada 28. janvārī noslēgto līgumu starp AS Latvijas Valsts meži un Rīgas Tehnisko universitāti. Rezultāti ietver ekspertu vērtējumus par meteoroloģiskajiem, ģeoloģiskajiem, hidroloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem meža meliorācijas sistēmai “Zāmeļu-Tīsu mežs” un tai piegulošajai teritorijai. Izvērtēta sistēmas daļējas un pilnas pārbūves lietderība, salīdzinot ar nestrādājošu meliorācijas sistēmu. Pārskatā ir 37 lpp., kas satur 21 attēlu un 9 tabulas. Pārskata pielikumā iekļauti 39 attēli uz 34 lpp. Kopā 71 lpp.


Atslēgas vārdi
hidroģeoloģiskais modelis, mežu meliorācija, gruntsūdens līmenis
Hipersaite
http://www.emc.rtu.lv/issues/2019/parskats_RTU_LVM_21052019.pdf

Spalviņš, A., Lāce, I., Krauklis, K., Šķibelis, V., Eglīte, I., Mačāns, A. Vērtējums par hidroloģiskajiem, hidroģeoloģiskajiem un inženierģeoloģiskajiem apstākļiem meža meliorācijas sistēmai “Zāmeļu-Tīsu mežs” un tai piegulošajai teritorijai : pārskats. Rīga: RTU Vides modelēšanas centrs, 2019. 71 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196