Inčukalna sērskābā gudrona Ziemeļu dīķa hidroģeoloģiskais datormodelis
2020
Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce, Viesturs Šķibelis, Antons Mačāns, Irīna Eglīte

Atskaitē apkopoti datormodelēšanas rezultāti par sintētisko virsmas aktīvo vielu (SVAV) migrāciju pazemes ūdenī no Inčukalna sērskābā gudrona Ziemeļu dīķa. Zinātniskais pētījums veikts Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vides modelēšanas centrā, īstenojot darba uzdevumu, atbilstoši līgumam starp RTU un PS “Inčukalns Eko” biedru SIA “EKO OSTA”.


Atslēgas vārdi
hidroģeoloģiskais modelis, piesārņojuma migrācija pazemes ūdenī, gudrons

Spalviņš, A., Krauklis, K., Lāce, I., Šķibelis, V., Mačāns, A., Eglīte, I. Inčukalna sērskābā gudrona Ziemeļu dīķa hidroģeoloģiskais datormodelis. Rīga: RTU. Vides modelēšanas centrs, 2020. 68 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196