Vides sanācijas pasākumu hidroģeoloģiskā modelēšana objektā Rīgā, Duntes ielā 25, lai samazinātu objekta piesārņojuma ietekmi uz apkārtējo vidi
2020
Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce, Viesturs Šķibelis, Antons Mačāns, Irīna Eglīte

Atskaitē iekļauti hidroģeoloģiskās modelēšanas rezultāti, kas iegūti Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) Vides modelēšanas centrā, veicot zinātnisko pētījumu atbilstoši līgumam starp RTU un SIA “Lidl Latvija” par vides sanācijas pasākumiem mazumtirdzniecības veikala jaunbūves teritorijā Duntes ielā 25, Rīgā (kad. Nr. 01000162010). Atskaitē ir 80 lpp., tā satur 64 attēlus, 6 tabulas un tekstu.


Atslēgas vārdi
hidroģeoloģiskais modelis, piesārņojuma migrācija pazemes ūdenī

Spalviņš, A., Krauklis, K., Lāce, I., Šķibelis, V., Mačāns, A., Eglīte, I. Vides sanācijas pasākumu hidroģeoloģiskā modelēšana objektā Rīgā, Duntes ielā 25, lai samazinātu objekta piesārņojuma ietekmi uz apkārtējo vidi. Rīga: RTU. Vides modelēšanas centrs, 2020. 80 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196