Atzinums par dolomīta atradnes “Ailes” pazemes ūdens līmeņa pazemināšanas hidroģeoloģisko modelēšanu
2020
Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce, Viesturs Šķibelis, Antons Mačāns, Irīna Eglīte

Atzinumā iekļauti rezultāti par pazemes ūdens līmeņa pazemināšanās depresijas piltuves aprēķinu dolomīta atradnei “Ailes” Iecavas novadā. Aprēķins veikts Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vides modelēšanas centrā (VMC), izpildot līgumu starp pasūtītāju Aiju Veiguri un izpildītāju RTU 2020. gadā. Darba mērķis bija noteikt dolomīta atradnes “Ailes” pazemes ūdens līmeņa pazemināšanās iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi. Atskaitē ir 16 lpp. no tām 8 lpp. teksta, 8 lpp. attēli un elektroniskais pielikums.


Atslēgas vārdi
hidroģeoloģiskais modelis, dolomītu atradnes, depresijas piltuve

Spalviņš, A., Krauklis, K., Lāce, I., Šķibelis, V., Mačāns, A., Eglīte, I. Atzinums par dolomīta atradnes “Ailes” pazemes ūdens līmeņa pazemināšanas hidroģeoloģisko modelēšanu. Rīga: RTU. Vides modelēšanas centrs, 2020. 16 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196