Teiču dabas rezervāta lokālā hidroģeoloģiskā modeļa izstrādes gaita un sākotnējie secinājumi
2021
Aivars Spalviņš, Irīna Eglīte, Kaspars Krauklis, Inta Lāce

Starpatskaitē ir iekļauta informācija par Teiču dabas rezervāta lokālā hidroģeoloģiskā (HM) izstrādes gaitu un sākotnējiem secinājumiem. Modelis imitē ģeoloģisko vidi 35km×40km laukumā, kas ietver Teiču dabas rezervātu un tā aizsargjoslu un dziļumā līdz Daugavas ūdens horizontam D3dg#. HM plaknes aproksimācijas solis h=20m nodrošina modelī ietvertā hidrogrāfiskā tīkla (skat. upes/ezeri 2. att.) un arī meliorācijas sistēmu modelēšanu atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām. Modeļa telpiskajā režģī ir 6 slāņi. Vienā HM slānī ir 1750×2000=3.5×106 modeļa mezgli. Modeli veido 6×3.5×106 =21.0×106 mezgli. Izmantojot modelējošo programmu Groundwater Vistas (GV), modeļa mezglos iegūst pazemes ūdens līmeņu sadalījumu .


Atslēgas vārdi
dabas rezervāts, aizsargjosla, hidroģeoloģiskais modelis

Spalviņš, A., Eglīte, I., Krauklis, K., Lāce, I. Teiču dabas rezervāta lokālā hidroģeoloģiskā modeļa izstrādes gaita un sākotnējie secinājumi. Rīga: RTU, Vides modelēšanas centrs, 2021. 13 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196