Inčukalna sērskābā gudrona Dienvidu dīķa hidroģeoloģiskais datormodelis
2020
Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Irīna Eglīte, Inta Lāce, Antons Mačāns, Viesturs Šķibelis

Atskaitē apkopoti datormodelēšanas rezultāti par sintētisko virsmas aktīvo vielu (SVAV) migrāciju pazemes ūdenī no Inčukalna sērskābā gudrona Dienvidu dīķa. Zinātniskais pētījums veikts Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vides modelēšanas centrā, īstenojot darba uzdevumu, atbilstoši līgumam starp RTU un PS “Inčukalns Eko” biedru AS BAO.


Atslēgas vārdi
hidroģeoloģiskais modelis, piesārņojuma migrācija pazemes ūdenī

Spalviņš, A., Krauklis, K., Eglīte, I., Lāce, I., Mačāns, A., Šķibelis, V. Inčukalna sērskābā gudrona Dienvidu dīķa hidroģeoloģiskais datormodelis. Rīga: RTU Izdevniecība, 2020. 89 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196