Inčukalna sērskābā gudrona Ziemeļu dīķa hidroģeoloģiskā datormodela interpretācija
2020
Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis, Inta Lāce, Viesturs Šķibelis, Antons Mačāns, Irīna Eglīte

Kopsavilkumā apkopoti datormodelēšanas rezultāti, kas ietverti Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vides modelēšanas centra sagatavotajā gala atskaitē “Inčukalna sērskābā gudrona Ziemeļu dīķa hidroģeoloģiskai datormodelis” par sintētisko virsmas aktīvo vielu (SVAV) migrāciju pazemes ūdenī no Inčukalna sērskābā gudrona Ziemeļu dīķa. Zinātniskais pētījums veikts īstenojot darba uzdevumu, atbilstoši līgumam starp RTU un PS “Inčukalns Eko” biedru SIA “EKO OSTA”.


Atslēgas vārdi
hidroģeoloģiskais modelis, piesārņojuma migrācija pazemes ūdenī

Spalviņš, A., Krauklis, K., Lāce, I., Šķibelis, V., Mačāns, A., Eglīte, I. Inčukalna sērskābā gudrona Ziemeļu dīķa hidroģeoloģiskā datormodela interpretācija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2020. 5 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196