Paraugu sagatavošana SEM dažādu materiālu virsmas pētījumiem
2008
Līga Bērziņa-Cimdiņa, Dmitrijs Jakovļevs, Jānis Ločs, Kristīne Veģere, Jurijs Ozoliņš, Antra Ragauska

Darbs veltīts dažādu materiālu paraugu sagatavošanas metodikas izstrādei skenējošās elektronu mikroskopijas ( SEM ) pētījumiem uz lauka emisijas skenējošā elektronu mikroskopa Mira/LMU ( Tescan, Čehija ). Izstrādāts un eksperimentāli pierādīts paraugu secīgas sagatavošanas algoritms, kas ļauj iegūt labas un kvalitatīvas dažādu metālu, keramisku un bioloģiskas dabas materiālu virsmas struktūras mikrofotogrāfijas. Pētot cietos bioloģiskos audus, tai skaitā ekstrahētus zobu paraugus, izstrādāta jauna vienkāršota metode zobu replikas noņemšanai tālākiem SEM pētījumiem, kas ļauj precīzāk noteikt izmaiņas robežvirsmā plombējamais materiāls – zoba emalja pacienta dzīves laikā.


Atslēgas vārdi
SEM, paraugu apstrāde

Bērziņa-Cimdiņa, L., Jakovļevs, D., Ločs, J., Ruģele, K., Ozoliņš, J., Ragauska, A. Paraugu sagatavošana SEM dažādu materiālu virsmas pētījumiem. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.18, 2008, 163.-170.lpp. ISSN 1407-7353.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196