Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Micro-Raman Spectroscopy of TiO2

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Micro-Raman Spectroscopy of TiO2
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Agnese Pūra
Ņina Mironova-Ulmane
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Jānis Ločs
Atslēgas vārdi -
Anotācija -
Atsauce Pūra, A., Mironova-Ulmane, Ņ., Bērziņa-Cimdiņa, L., Ločs, J. Micro-Raman Spectroscopy of TiO2. No: ФТТ-2009: Актуальные проблемы физики твердого тела: IV Международная конференция «Актуальные проблемы физики твердого тела», Baltkrievija, Minska, 20.-23. oktobris, 2009. Minsk: 2009, 90.-92.lpp. ISBN 9789856929260.
ID 6389