Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Lidocaine Loaded Hydroxyapatite Scaffolds for Bone Regeneration and Local Drug Delivery

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Lidocaine Loaded Hydroxyapatite Scaffolds for Bone Regeneration and Local Drug Delivery
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Dagnija Loča
Jānis Ločs
Juris Gulbis
Ilze Šalma
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi -
Anotācija An approach to the fabrication of the bone graft exhibiting bone regeneration function as well as the local drug delivery was made. Hydroxyapatite (HA)/β-tricalcium phosphate (β-TCP) porous scaffolds containing 4-5 mg lidocaine were prepared, lidocaine release rate was investigated and compared for scaffolds with and without biocompatible polyvinyl alcohol (PVA) coating. The in vitro dissolution tests showed 77% drug release within the first hour for uncoated scaffolds, while scaffolds with PVA coating released 67% of lidocaine within 7 h.
Atsauce Loča, D., Ločs, J., Gulbis, J., Šalma, I., Bērziņa-Cimdiņa, L. Lidocaine Loaded Hydroxyapatite Scaffolds for Bone Regeneration and Local Drug Delivery. No: 9th International Conference on Global Research and Education: Inter-Academia 2010, Latvija, Rīga, 9.-12. augusts, 2010. Riga: RTU Publishing House, 2010, 128.-129.lpp. ISBN 978-9934-10-046-8.
Pilnais teksts
ID 9410