Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Bērna optimālas attīstības priekšnoteikumi perinatālās psiholoģijas kontekstā Airisa Šteinberga
2 Ētiskie vadības stili pedagoga darbā Zanda Lejniece
3 Jaunais Latvijas valsts pilsonis 21. gadsimta globalizācijas procesa kontekstā Alvars Baldiņš
4 Latviskā identitāte Eiropas identitātes kontekstā Larisa Zeltiņa
5 Procesorientēta vērtēšana kā priekšnosacījums profesijas standartā definēto pamatprasību sasniegšanai Anita Lanka
6 RTU bokseru sagatavošanas darba organizācija un kontrole gada treniņu ciklā Jānis Muižnieks, Genadijs Vanajevs
7 Studentu-vieglatlētu rezultātu līmenis Latvijas, Eiropas un pasaules mēroga sacensībās Viktors Bonders
8 Svarbumbu celšanas mācību-treniņu procesa organizācija RTU Alberts Bagojans, Jānis Zvirbulis
9 Индустриальные и трудовые отношения в современных условиях Valerijs Kuņickis
Atrasti 9 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.