RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Māra Grūbe

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
Application of Anaerobic Digestate as Inoculum for Treatment of the Plant-Derived Wastes: Case Study Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2017 Kristīne Kalneniece, Andrejs Bērziņš, Zaiga Petriņa, Kristīne Veģere, Elīna Salava, Kārlis Švirksts, Māra Grūbe, Vizma Nikolajeva, Olga Mutere
Application of FT-IR for Characterization of Biomass Isolated from Drinking Water Raksts konferenču tēžu krājumā 2009 Kristīna Tihomirova, Māra Grūbe, Tālis Juhna
FT-IR Spectroscopic Analysis for Studying Clostridium Cell Response to Conversion of Enzymatically Hydrolyzed Hay Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 Māra Grūbe, Marita Gavare, Alīna Neščerecka, Kristīna Tihomirova, Linda Mežule, Tālis Juhna
3 items found, displaying all items.