Information about Author
Name, Surname:

Mārcis Dzenis

Department:

(14212) Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra

Scientific Degree:

Doktors

E-mail:

Marcis.Dzenis(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-1267-9968
Publications
28 items found, displaying 1 to 10.
Assessment of Alder Tree Bark Potential as a Renewable Source of Proanthocyanidins in Latvia
(2016)
Sarmīte Janceva, Tatjana Dižbite, Gaļina Teliševa, Laima Vēvere, Jeļena Krasiļņikova, Mārcis Dzenis
Publication (anonimusly reviewed) in a journal with an international editorial board indexed in other databases
-
(2016)
Mārcis Dzenis
Full-text conference paper published in other conference proceedings

Projects
9 items found, displaying 1 to 9.
Asfaltbetona paliekošo deformāciju veidošanās dinamikas izpēte ar trīsaksiālu cikliskās spiedes testu
Būvniecība un arhitektūra
Juris Rihards Naudžuns
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Elektronisko norēķinu sistēma
Informācijas tehnoloģijas
Gatis Praličs
Funkcionāli biodegradabli PHB lateksa polimērmateriāli
Materiālu tehnoloģija
Mārtiņš Kalniņš
Jauna asfaltbetona kompozītmateriāla un stiprības pārbaudes tehnoloģijas izstrāde, iegūstot tērauda ražošanas un dolomīta karjeru blakusproduktu lietderīgu pielietojumu
Materiālu tehnoloģija
Juris Smirnovs
Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Lita Lazdiņa
Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra (34-14212-L8286)
Mārcis Dzenis
Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra (34-14212-L8725)
Citi
Jānis Kajaks
Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība
Citi
Gatis Bažbauers