Information about Author
Name, Surname:

Simona Larsona

Scientific Degree:

Doktors

E-mail:

simona.larsson(at)uitk.bf.rtu.lv

Publications
7 items found, displaying 1 to 7.
The Influence of Temperature and Carbon Source on Expression of Recombinant HBcAg
(2013)
Kristīne Veģere, Ieva Bērza, Simona Larsona, Andris Dišlers, Juris Vanags
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
4 items found, displaying 1 to 4.
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Biogāzes ražošanas tehnoloģijas no lauksaimniecības un piensaimniecības atkritumiem
Enerģētika
Jānis Rubulis
Inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde izmantojot nanostrukturētu keramiku
RTU pētniecības
Jurijs Ozoliņš
Jaunās paaudzes biodegvielas – biobutanola- ražošana no atkritumiem
Enerģētika
Jānis Rubulis