Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Viktors Zēbergs

Zinātniskais grāds:

Habilitētais doktors

E-pasts:

Viktors.Zebergs(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 18 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Situation with Heat Supply in Latvia: Current Problems and Search of Their Solution
(2012)
Gita Actiņa, Viktors Zēbergs, Namejs Zeltiņš, Andris Akermanis, Tatjana Ogineca
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
National and Regional Energy Policies and Strategies from the Latvian Point of View
(2012)
Gita Actiņa, Namejs Zeltiņš, Viktors Zēbergs, Indra Niedrīte
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Industrial Low-Energy Buildings
(2010)
Viktors Zēbergs, Adrians Davis, Namejs Zeltiņš, Kārlis Miķelsons, Edvīns Vanzovičs
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos