Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Patentu meklēšana

Atrasti 93 patenti, tiek attēloti no 21 līdz 30

Nr.p.k. Numurs Reģistrācijas datums Nosaukums Autori Veids
21. LV15305 20.03.2018. Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta un paņēmiens Latvijas
22. LV15296 20.03.2018. Ierīce un paņēmiens zemūdens peldlīdzekļa dzinējspēka radīšanai Latvijas
23. LV15267 20.02.2018. 3-azido-3-dezoksibetulīnskābe, tās iegūšanas paņēmiens un farmaceitiski sāļi Latvijas
24. LV15203 20.01.2018. Materiālu un izstrādājumu dekoratīvo aizsargpārklājumu iegūšanas paņēmiens vakuumā Latvijas
25. LV15218 20.01.2018. Katalizators ogļūdeņražu iegūšanai no atjaunojamām izejvielām Latvijas
26. LV15204 20.12.2017. Pārklājuma biezuma noteikšanas paņēmiens Latvijas
27. LV15186 20.12.2017. Materiāls karstumizturīgo izstrādājumu un pārklājumu iegūšanai,kas satur silīcija karbīdu Latvijas
28. LV15224 20.12.2017. Sistēma un metode telekomunikāciju optiskās šķiedras nelineārā koeficenta mērīšanai Latvijas
29. LV15236 20.12.2017. Dispersijas kompensēta spektrāli sagriezta viļņgarumdales blīvēta optiskā sakaru sistēma Latvijas
30. LV15225 20.12.2017. Iekārta materiālu triboloģisko īpašību novērtēšanai Latvijas