Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Patentu meklēšana

Atrasti 93 patenti, tiek attēloti no 21 līdz 30

Nr.p.k. Numurs Reģistrācijas datums Nosaukums Autori Veids
21. LV15259 20.05.2018. CdZnTe kristāliskas struktūras uzlabošanas paņēmiens Latvijas
22. LV15276 20.05.2018. WDM-PON pārraides sistēma ar pilnīgi optisku kanālu izdalīšanas un pievienošanas funkciju Latvijas
23. LV15314 20.05.2018. Temperatūras triecienizturīga poraina kordierīta keramika Latvijas
24. LV15317 20.05.2018. Vidsprieguma tīklu ar izkliedētas ģenerācijas avotiem elektropārvades līniju aizsardzības paņēmiens zemesslēgumu gadījumos Latvijas
25. LV15303 20.04.2018. Anizotropi hidrofobas tērauda virsmas veidošanas paņēmiens Latvijas
26. LV15298 20.04.2018. Alkil- un aril-D-mannopiranozīdu un 1-tio-D-mannopiranozīdu iegūšanas paņēmiens šķidrā sēra dioksīdā Latvijas
27. LV15305 20.03.2018. Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta un paņēmiens Latvijas
28. LV15296 20.03.2018. Ierīce un paņēmiens zemūdens peldlīdzekļa dzinējspēka radīšanai Latvijas
29. LV15267 20.02.2018. 3-azido-3-dezoksibetulīnskābe, tās iegūšanas paņēmiens un farmaceitiski sāļi Latvijas
30. LV15203 20.01.2018. Materiālu un izstrādājumu dekoratīvo aizsargpārklājumu iegūšanas paņēmiens vakuumā Latvijas