Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Patentu meklēšana

Atrasti 93 patenti, tiek attēloti no 31 līdz 40

Nr.p.k. Numurs Reģistrācijas datums Nosaukums Autori Veids
31. LV15267 20.02.2018. 3-azido-3-dezoksibetulīnskābe, tās iegūšanas paņēmiens un farmaceitiski sāļi Latvijas
32. LV15203 20.01.2018. Materiālu un izstrādājumu dekoratīvo aizsargpārklājumu iegūšanas paņēmiens vakuumā Latvijas
33. LV15218 20.01.2018. Katalizators ogļūdeņražu iegūšanai no atjaunojamām izejvielām Latvijas
34. LV15204 20.12.2017. Pārklājuma biezuma noteikšanas paņēmiens Latvijas
35. LV15186 20.12.2017. Materiāls karstumizturīgo izstrādājumu un pārklājumu iegūšanai,kas satur silīcija karbīdu Latvijas
36. LV15224 20.12.2017. Sistēma un metode telekomunikāciju optiskās šķiedras nelineārā koeficenta mērīšanai Latvijas
37. LV15236 20.12.2017. Dispersijas kompensēta spektrāli sagriezta viļņgarumdales blīvēta optiskā sakaru sistēma Latvijas
38. LV15225 20.12.2017. Iekārta materiālu triboloģisko īpašību novērtēšanai Latvijas
39. LV15187 20.11.2017. Putubetons ar samazinātu rukumu Latvijas
40. LV15200 20.10.2017. Ūdens filtra filtrējošā elementa izgatavošanas paņēmiens Latvijas