Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Patentu meklēšana

Atrasti 93 patenti, tiek attēloti no 31 līdz 40

Nr.p.k. Numurs Reģistrācijas datums Nosaukums Autori Veids
31. LV15186 20.12.2017. Materiāls karstumizturīgo izstrādājumu un pārklājumu iegūšanai,kas satur silīcija karbīdu Latvijas
32. LV15224 20.12.2017. Sistēma un metode telekomunikāciju optiskās šķiedras nelineārā koeficenta mērīšanai Latvijas
33. LV15236 20.12.2017. Dispersijas kompensēta spektrāli sagriezta viļņgarumdales blīvēta optiskā sakaru sistēma Latvijas
34. LV15225 20.12.2017. Iekārta materiālu triboloģisko īpašību novērtēšanai Latvijas
35. LV15187 20.11.2017. Putubetons ar samazinātu rukumu Latvijas
36. LV15200 20.10.2017. Ūdens filtra filtrējošā elementa izgatavošanas paņēmiens Latvijas
37. LV15232 20.09.2017. Stiegrota betona skrūvpālis un tā izgatavošanas tehnoloģija Latvijas
38. LV15233 20.09.2017. Stiegrota betona skrūvpālis Latvijas
39. LV15176 20.09.2017. Ar silīcija nitrīdu modificēta mullīta-ZrO2 keramika Latvijas
40. LV15164 20.08.2017. Biometāna ražošanas iekārta Latvijas