Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Development of Porous Calcium Phosphate Bone Scaffolds for Drug Delivery

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Development of Porous Calcium Phosphate Bone Scaffolds for Drug Delivery
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Dagnija Loča
Jānis Ločs
Kristīne Šalma-Ancāne
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Vita Zālīte
Daina Vempere
Atslēgas vārdi bioceramics, bone scaffolds, drug delivery systems, calcium phosphate ceramics
Anotācija Synthetic calcium phosphates (CaP) are widely used as bone scaffolds due to their biocompatibility and osteoconductive properties. To be used as drug delivery systems, the pore structure of the scaffolds needs to be controlled in terms of porosity, pore size and pore interconnectivity. In this research hydroxyapatite/β-tricalcium phosphate biphasic mixture was synthesized by wet precipitation reaction. Porous bioceramics was obtained using highly viscous/plastic mass foaming, where polyol was used as a liquid phase for the mass preparation and H4NHCO3 was used as a pore forming agent. Porous ceramics obtained had the total porosity in range from 30 to 70 %. Gentamicin in porous bioceramic scaffolds was incorporated using vacuum infiltration. Results obtained demonstrated pore sizes in range from 60µm to 300µm in diameter, interconnectivity of pores, relatively dense pore walls and drug release within more than 6 hours.
Atsauce Loča, D., Ločs, J., Šalma-Ancāne, K., Bērziņa-Cimdiņa, L., Zālīte, V., Vempere, D. Development of Porous Calcium Phosphate Bone Scaffolds for Drug Delivery. Ceramics, 2010, Vol.23, No.2, 33.-36.lpp.
ID 9396