Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Edmunds Lukevics

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
7-Alkilidēnaizvietotu cefalosporīnu sintēze un pretvēža aktivitāte Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Irina Potoročina, Grigorijs Veinbergs, Maksims Vorona, Irina Šestakova, Edmunds Lukevics
Antitumor beta-Lactam Derivatives with Serine Protease Inhibiting Properties Raksts konferenču tēžu krājumā 2007 Iveta Kanepe, Edmunds Lukevics, Irina Potoročina, Irina Šestakova, Grigorijs Veinbergs, Maksims Vorona
Heterocycles from Hydroxylamines and Hydroxamic Acids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2011 Martins Katkevics, Tatjana Kukoša, Edmunds Lukevics
Karbonskābju katalītiskās kross-ketonizācijas mehānisma kvantu ķīmisks pētījums Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2010 Mendel Fleisper, Vladislav Stonkus, Kristine Edolfa, Edmunds Lukevics
Synthesis and Antitumor Properties of Some β-Lactams Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Irina Potoročina, Maksims Vorona, Grigorijs Veinbergs, Irina Šestakova, Edmunds Lukevics
Синтез и противораковые свойства сложных эфиров 3-метил-1,1-диоксо-7α-хлорцеф-3-ем-4-карбоновой кислоты Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2007 Rasma Bokaldere, Klāra Dikovska, Iveta Kanepe, Edvards Liepiņš, Edmunds Lukevics, Marina Petrova, Irina Potoročina, Irina Šestakova, Grigorijs Veinbergs, Maksims Vorona
Синтез и структурная модификация трет-бутилового эфира 2-(N,N-диметиламинометилен)-3-метил-1,1-диоксо-7α-хлорцеф-3-ем-4-карбоновой кислоты Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2007 Edvards Liepiņš, Marina Petrova, Irina Potoročina, Grigorijs Veinbergs, Maksims Vorona, Edmunds Lukevics, Iveta Kanepe, Irina Šestakova
Синтез и цитотоксическая активность производных трет-бутилового эфира 7Z-ацетилметилен-3-метил-3-цефем-4-карбоновой кислоты Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 Irina Potoročina, Maksims Vorona, Grigorijs Veinbergs, Irina Šestakova, Iveta Kanepe, Marina Petrova, Edvards Liepiņš, Edmunds Lukevics
Синтез и цитотоксические свойства производных трет-бутилового эфира 7-алкилиден-3-метилцеф-3-ем-4-карбоновой кислоты Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2008 Maksims Vorona, Irina Potoročina, Grigorijs Veinbergs, Irina Šestakova, Iveta Kanepe, Edmunds Lukevics
Atrasti 9 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.