Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Simona Larsona

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

simona.larsson(at)uitk.bf.rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 7 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 7.
Application of DVC-FISH Method in Tracking Escherichia Coli in Drinking Water Distribution Networks
(2013)
Linda Mežule, Simona Larsona, Tālis Juhna
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Characterization of Lactose Consumption during the Biogas Production from Acid Whey by FT-IR Spectroscopy
(2013)
Kristīne Veģere, Marita Gavare, Māra Grūbe, Kristīna Kokina, Ēriks Skripsts, Simona Larsona, Jānis Rubulis
Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
The Influence of Temperature and Carbon Source on Expression of Recombinant HBcAg
(2013)
Kristīne Veģere, Ieva Bērza, Simona Larsona, Andris Dišlers, Juris Vanags
Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Acid Whey Potential for Biogas Production
(2012)
Kristīne Veģere, Simona Larsona
Raksts konferenču tēžu krājumā

Projekti
Atrasti 4 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 4.
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Biogāzes ražošanas tehnoloģijas no lauksaimniecības un piensaimniecības atkritumiem
Enerģētika
Jānis Rubulis
Inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde izmantojot nanostrukturētu keramiku
RTU pētniecības
Jurijs Ozoliņš
Jaunās paaudzes biodegvielas – biobutanola- ražošana no atkritumiem
Enerģētika
Jānis Rubulis