Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
RTU zinātniskie žurnāli /  Construction Science /  Vol. 5, No. 1 (2004)
# Nosaukums Pilnais teksts Autori
1 Arhitekts L.J.L.Markoni un Bebrenes muižas pils Jānis Zilgalvis
2 Behaviour of the Timber Beams Strenghthened with Carbon Fiber Strips = Ar oglekļa šķiedru lentām pastiprinātu koka siju uzvedība Andris Baikovs, Kārlis Rocēns
3 Ceļa segas konstrukcijas nestspējas aprēķinu praktiskās problēmas Atis Zariņš, Juris Rihards Naudžuns
4 Ceļu satiksmes analīze uz autoceļiem ar paplašinātu nomali Gundars Kains, Juris Smirnovs
5 Dependence of Materials and Their Content in Composite Cables on the Character of Deformation = Kompozīto vanšu materiālu un to satura ietekme uz deformāciju raksturu Dmitrijs Serdjuks, Kārlis Rocēns
6 Dzīvojamās funkcijas attīstības problēmas un iespējas Rīgas vēsturiskajā centrā Sandra Treija
7 Ekspluatējamu dzelzsbetona liektu elementu nestspējas atjaunošana un pastiprināšana, pielietojot ogļplasta lentas Felikss Bulavs, Ivars Radiņš, Normunds Tirāns
8 Elements on the Base of Perforated Steel Band for Wall Structures Viktors Mironovs, Dmitrijs Serdjuks, Videvuds-Ārijs Lapsa
9 Establishing the European Spatial Planning Education in Latvia = Eiropas telpiskās plānošanas izglītības izveide Latvijā Jēkabs Trušiņš, Sandra Treija, Lolita Čače
10 I-Core Sandwich Panel Optimization Employing Different Plate Models Kaspars Kalniņš, Eduards Skuķis
11 Iekšējā uzspriegojuma tehniskā un ekonomiskā efekta novērtēšana hibrīdo stiegroto plastiku stiepes gadījumā Aivars Krūkliņš
12 Influence of Hidraulic Retention Time to the Biofilm Growth in Drinking Water Supply System = Hidrauliskā uzturēšanas laika ietekme uz bioplēves attīstību dzeramā ūdens sadales sistēmās Jānis Rubulis, Dagne Birzniece, Tālis Juhna
13 Inteliģento transporta sistemu izmantošanas iespēju analīze Latvijā Kaspars Mežinieks, Juris Smirnovs
14 Investigation of the Mode I and Mode II Fracture Toughness of the CFRP Unidirectional Composites Rolands Rikards, Aleksandrs Korjakins, Olģerts Ozoliņš
15 Kartogrāfijas galvenās problēmas un tās vieta ģeomātikas zinātnē Jānis Štrauhmanis
16 Kurzemes un Zemgales katoļu dievnamu arhitektūra Agrita Tipāne
17 Latvijas apdzīvoto vietu funkcionālo un arhitektoniski telpisko struktūru transformāciju galvenie virzieni Jānis Briņķis
18 Latviskā telpa: romantiska vīzija, realitāte vai darbības programma Ivars Strautmanis
19 Logs Latvijas arhitektūrā 20.gadsimta pirmajā pusē Ilmārs Dirveiks
20 Mašīnbūves fabrikas "Felser & Co" apbūves attīstība Anita Antenišķe
21 Reduction of the Vibration in Plate due to Piezoelectric Actuator Sergejs Gluhih, Andrejs Kovaļovs
22 Rīgas dzīvojamo ēku siltuma patēriņa dinamikas analīze Olita Belindževa-Korkla, Anatolijs Borodiņecs
23 Simetriskas vanšu sistēmas ar vienu centrālo laidumu analītiska izpēte Verners Straupe, Ainārs Paeglītis
24 Stiegroto plastiku pielietojuma tehniskā un ekonomiskā novērtēšana siju lieces gadījumā Aivars Krūkliņš
25 Technical Characteristics of Latvian Natural Gas System and Its Development = Latvijas gāzes apgādes sistēmas tehniskais raksturojums un tās attīstības perspektīvas Andra Ješinska, Andris Krēsliņš
26 Theoretical Analysis of the Method of Scour Development in Time during the Flood Boriss Gjunsburgs, Romāns Neilands, Roberts Neilands
27 Vanšu pārsegums ar režģotu tērauda loku Viktors Mitrofanovs, Kārlis Rocēns
28 Vecrīgas publiskās ārtelpas Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plāna skatījumā Uģis Bratuškins
29 Vibration Based Analysis of Delaminated/Damaged Composite Beams Sandris Ručevskis
Atrasti 29 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.